English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Korporatiewe bestuur en volhoubaarheid
   
  Ontleding van aandeelhouers en aandeelhoursdagboek  
     
 

ONTLEDING VAN AANDEELHOUERS

Grootte van aandeelhouding Getal aandeelhouers   Getal
aandele besit
 1 – 100 aandele 22 163   534 043
101 – 1 000 aandele 20 499   5 836 131
1 001 – 5 000 aandele 4 639   7 574 332
5 001 – 10 000 aandele 581   3 914 748
Meer as 10 000 aandele 1 434   385 450 157
Geografiese verspreiding van aandele gehou deur institusionele aandeelhouers     %
Suid-Afrika     54,84
Verenigde State     31,41
Verenigde Arabiese Emirate     1,79
Verenigde Koninkryk     5,81
Res van Europa     2,22
Singapoer     1,12
Res van Asies-Pasifiese streek     0,30
Ander     2,51
       
Die volgende aandeelhouers besit 5% en meer van die uitgereikte aandelekapitaal van die maatskappy:
Naam     Getal
aandele besit
Coronation Fondsbestuurders (Eiendoms) Beperk     37 045 206
Dodge & Cox Incorporated     36 061 893
Old Mutual Batebestuurders (OMBB)     31 648 434
Openbare Beleggingskommissaris     25 393 595
Openbare aandeelhouersverspreiding
Na die direkteure se beste wete was die verspreiding van openbare aandeelhouers ooreenkomstig paragraaf 4.25 van die JSE Beperk se noteringsvereistes op 31 Maart 2008 91,62%, verteenwoordig deur 49 302 aandeelhouers wat 369 538 454 N- gewone aandele in die maatskappy besit.
Die nie-openbare aandeelhouers van die maatskappy, wat bestaan uit 14 aandeelhouers wat 33 770 956 N- gewone aandele verteenwoordig, word soos volg ontleed:
 
Kategorie Getal
aandele
  % van uitgereikte aandelekapitaal
       
Direkteure 1 166 675   0,29
Aandeletrusts 27 809 602   6,90
Geassosieerde maatskappye 4 794 679   1,19
       
       

AANDEELHOUERSDAGBOEK

     
Algemene jaarvergadering     Augustus
       
Verslae      
Tussentydse verslag vir halfjaar tot September     November
Aankondiging van jaarresultate     Junie
Finansiële jaarstate     Julie
       
Dividend      
Verklaring     Augustus
Betaling     September
       
Finansiële jaareinde     Maart
 
 
  Ontleding van aandeelhouers en aandeelhoursdagboek      
Terug na bo