English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Finansiele hoogtepunte
   
  Finansiele hoogtepunte  
     
 
  2007     2008
 
Revenue and EBITDA
 
 
  2008
R’m
2007 
R’m
 
Inkomstestaat en kontantvloei    
Omset 20 518 17 219 
Bedryfswins voor amortisasie en ander winste en verliese 4 238 3 693 
Bedryfswins 3 878 3 416 
Netto wins toeskryfbaar aan ekwiteitsaandeelhouers 3 418 1 999 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite 4 411 3 523 
Balansstaat  
Totale bates 56 792 32 184 
Bedryfsbates 14 970 16 169 
Totale ekwiteit 33 147 21 570 
Nie-bedryfslaste 13 053 3 086 
Bedryfslaste 10 592 7 528 
Ander inligting  
Dividend per N- gewone aandeel (sent) (voorgestel) 180 156 
Verdienste per N- gewone aandeel (sent) 967 676 
Geweegde gemiddelde aantal N- gewone aandele uitgereik (’000) 353 622 295 756 
 
 
  Finansiele hoogtepunte      
Terug na bo