English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Korporatiewe bestuur en volhoubaarheid
   
  Korporatiewe bestuur en volhoubaarheid
     
 

INLEIDING

Aangesien korporatiewe bestuur en volhoubaarheid noodsaaklik is vir belanghebbendes van die Naspers-groep, is dit die direksie se strewe om die sake van die groep met integriteit te bedryf. Die direksie is verbind tot toepaslike korporatiewe bestuursbeleid en -praktyke in elke maatskappy in die groep.

Naspers is ’n multinasionale media-entiteit met bedrywighede in Afrika, Suid-Amerika, Asië, Europa en die VSA. Sy primêre notering is op die JSE Beperk (JSE). Die maatskappy is dus onderhewig aan die noteringsvereistes van die JSE, die riglyne wat vervat is in die King-verslag oor korporatiewe bestuur vir Suid-Afrika van 2002 (King II), asook wetgewing van toepassing op openbare genoteerde maatskappye in Suid-Afrika.

Onafhanklike direksies, wat almal hul eie bestuurspraktyke en subkomitees saamgestel het wat, soos van toepassing op die maatskappye, aan die nodige bestuurs- en regulatoriese vereistes voldoen, beheer verskeie van Naspers se filiale.

In 2007 het die maatskappy besluit om sy Amerikaanse deposito-aandele (ADA’s) van NASDAQ te denoteer en sy registrasie van die ADA’s by die SEC (Securities and Exchange Commission) in die VSA te beëindig. Naspers het sy Amerikaanse Depositobewys-program (ADB-program) in ’n Vlak I ADB-program omskep. Sy aansoek het ook geslaag om sy ADA’s op die Londense effektebeurs (LSE) te noteer. Vlak I ADB’s word in die VSA op ‘n oor-die-toonbank-basis (ODT) verhandel. Internasionale beleggers kan dus Naspers-sekuriteite deur die Vlak I ADB-ODT, die LSE of die JSE koop en verkoop.

Naspers is in die derde kwartaal van 2007 op die LSE genoteer. Aangesien dit ’n sekondêre notering is, hoef Naspers nie aan die korporatiewe bestuursvereistes, soos uiteengesit in die sogenaamde “Combined Code” van die Verenigde Koninkryk, te voldoen nie. Sekere noteringsvereistes van die LSE moet egter nagekom word.

Voldoening aan beide die JSE- en toepaslike LSEnoteringsvereistes word deur die oudit-enrisikobestuurskomitee van die direksie gemonitor. Gedurende die vorige boekjaar het Naspers ook aan die vereistes van die Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wet van 2002 voldoen. Hoewel daar tans geen verpligting is om hierdie wet na te kom nie, sal die beleid en prosedures vir interne beheer wat ingestel is om daaraan te voldoen, behou word, waar van toepassing.

Die direksie se oudit-en-risikobestuurskomitee, mensehulpbronnekomitee en nominasiekomitee speel ’n sleutelrol in goeie korporatiewe bestuur. Die groep gebruik onafhanklike eksterne adviseurs om regulatoriese ontwikkelings, plaaslik en internasionaal, te monitor sodat die bestuur aanbevelings oor korporatiewe bestuursake aan die Naspers-direksie en die direksies van beduidende maatskappye in die groep kan voorlê.

VERBETERINGS IN DIE AFGELOPE JAAR EN PLANNE VIR DIE KOMENDE JAAR

Die direksie volg ’n proses om die rol en doeltreffendheid van die direksie en die voorsitter, asook die doeltreffendheid van die onderskeie direksiekomitees, op ’n jaarlikse grondslag te evalueer. ’n Selfevaluering van die oudit-en-risikobestuurskomitee fokus onder meer op die kernbevoegdhede van hierdie komitee. Filiale wat hul eie ouditkomitees het, volg dieselfde praktyk. Die nominasiekomitee is in die jaar as ’n aparte komitee gevestig (voorheen was dit met die mensehulpbronnekomitee gekombineer).

Filiale het verdere stappe gedoen om deur middel van toepaslike opleidingsinisiatiewe hul onderskeie kodes vir sake-etiek te vestig.

Verklikkergeriewe bestaan by die meeste van die beduidende plaaslike en internasionale filiale waar dit toegelaat word. Dit stel werknemers in staat om onetiese gedrag in die werkplek anoniem aan te meld.

Die beplanning van en verslagdoening oor die groep se korporatiewe maatskaplike beleggings is hersien.

In die komende boekjaar sal Naspers voortgaan om terreine te evalueer waar bestuur op ’n korporatiewe vlak en binne filiale versterk kan word. Die implikasies van die nuwe voorgestelde Maatskappywetsontwerp in Suid-Afrika, asook die King III-kode oor korporatiewe bestuur (tans onder hersiening), sal ook ontleed word en gepaste stappe sal gedoen word.

VOLDOENINGSVERKLARING

Die noteringsvereistes van die JSE vereis dat JSE-maatskappye verslag lewer oor die mate waarin hulle voldoen aan die beginsels vervat in King II. Die direksie is, na sy beste wete en oortuiging, van mening dat die maatskappy gedurende die onderhawige tydperk deurgaans die beginsels van King II toegepas het.

Hoewel die direksie van mening is dat die maatskappy aan die toepaslike bestuursvereistes voldoen, besef hy dat praktyke en prosedures altyd kan verbeter en derhalwe word vordering op ’n jaarlikse grondslag geëvalueer.

 
 
  Korporatiewe bestuur en volhoubaarheid    
Terug na bo