English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiŽle jaarstate
   
  Verklaring van verantwoordelikheid deur die direksie
vir die jaar geŽindig 31 Maart 2008
 
     
 
Die finansiŽle jaarstate van die groep en die maatskappy is die verantwoordelikheid van die direkteure van Naspers Beperk. In die nakoming van hierdie verantwoordelikheid steun hulle op die bestuur van die groep om die finansiŽle jaarstate op hier in ooreenstemming met Internasionale FinansiŽle Rapporteringstandaarde en die Suid-Afrikaanse Maatskappywet voor te berei. As sodanig sluit die finansiŽle jaarstate bedrae in wat op beoordelings berus, asook ramings wat deur bestuur gemaak is. Die inligting word volledig en op 'n verantwoordelike wyse weergegee.

Die direkteure aanvaar verantwoordelikheid vir die voorbereiding, integriteit en die billike aanbieding van die finansiŽle jaarstate, en oordeel dat die stelsels en interne finansiŽle beheermaatreŽls wat deur bestuur ingestel is, doeltreffend is.

Op grond van ramings en beskikbare kontantbronne het die direkteure geen rede om te glo dat die maatskappy en die groep binne die afsienbare toekoms nie 'n lopende saak sal wees nie. Die lewensvatbaarheid van die groep en die maatskappy word deur die finansiŽle jaarstate ondersteun.

Die finansiŽle jaarstate is deur die onafhanklike ouditeursfirma, PricewaterhouseCoopers Ing., geouditeer, aan wie onbeperkte toegang tot alle finansiŽle rekords en verwante data, insluitende notules van alle vergaderings van aandeelhouers, die direksie en komitees van die direksie, verleen is. Die direkteure is van mening dat alle bestuursverklarings wat tydens die oudit aan die onafhanklike ouditeure gerig is, geldig en toepaslik was. PricewaterhouseCoopers Ing. se ouditverslag verskyn op hier.

Die finansiŽle jaarstate is op 20 Junie 2008 deur die direksie goedgekeur en namens hulle onderteken deur:

 
T Vosloo
T Vosloo

Voorsitter
S J Z Pacak
S J Z Pacak

Uitvoerende direkteur
 
 
  Verklaring van verantwoordelikheid deur die direksie      
Terug na bo