English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
     
  Aflaai  
     
 
Volledige oorsig     Gekonsolideerde en maatskappy
     finansiële jaarstate
Naspers Beperk Jaarverslag 2008 3.04mb 
     
Finansiele hoogtepunte 80kb
     
Die Naspers-groep 963kb
  Oorsig van die groep
Ons globale spoor
Voorsittersoorsig
Finansiële oorsig
   
     
Oorsig van werksaamhede 895kb
  Oorsig van werksaamhede
Internet
Betaaltelevisie
Drukmedia
Tegnologie
   
     
Korporatiewe bestuur en      volhoubaarheid 255kb
  Korporatiewe bestuur en volhoubaarheid
Direktoraat
Administrasie en korporatiewe inligting
Ontleding van aandeelhouers en aandeelhouersdagboek
   
     
   
 Gekonsolideerde en maatskappy      finansiële jaarstate 470kb 
     
 Vol gekonsolideerde finansiële jaarstate 136kb
 Gekonsolideerde balansstate 104kb
 Gekonsolideerde inkomstestate 24kb
 Gekonsolideerde state van veranderinge
     in aandeelhouersekwiteit
36kb
 Gekonsolideerde kontantvloeistate 25kb
     
 Vol maatskappy finansiële jaarstate 34kb
 Maatskappy-balansstate 23kb
 Maatskappy-inkomstestate 21kb
 Maatskappy-state van veranderinge
     in aandeelhouersekwiteit
22kb
 Maatskappy-kontantvloeistate 22kb
     
 Kennisgewing van die algemene
     jaarvergadering
122kb
     
 Volmagvorm 68kb
       
Aflaai Adobe Acrobat Reader ►
 
 
  Aflaai      
Terug na bo