English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Direkteursverslag aan aandeelhouers
vir die jaar geŽindig 31 Maart 2008
     
 
Die direkteure bied hul jaarverslag aan, wat deel vorm van die geouditeerde finansiële jaarstate van die maatskappy en die groep vir die jaar geëindig 31 Maart 2008.
 

AARD VAN SAKEBEDRYWIGHEDE

Naspers Beperk is in 1915 ingevolge die wette van die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer. Die hoofbedrywighede van Naspers en sy bedryfsfiliale, gesamentlike ondernemings en geassosieerde maatskappye (gesamentlik “die groep”) is in die bedryf van betaaltelevisie-, internet- en kitsboodskap-intekenaarplatforms, e-handelplatforms en die verskaffing van verbandhoudende tegnologieë en die publikasie, verspreiding en druk van tydskrifte, koerante en boeke. Hierdie aktiwiteite word hoofsaaklik in Suid-Afrika, Afrika suid van die Sahara, Griekeland, Ciprus, Brasilië, Rusland, China, Indië, Europa en die Verenigde State van Amerika bedryf.

BEDRYFSOORSIG

Die groep het die afgelope jaar groei getoon, veral in die internetsektor. Die kernbedrywighede het goed gevaar en die ontwikkeling van verskeie sakegeleenthede het gevorder. Die groep se omset het met 19% tot R20,5 miljard gegroei, grootliks danksy die bydrae van die betaaltelevisie- en internetondernemings.
    ‘n Aantal nuwe beleggings is gedurende die jaar gemaak. Die belangrikste hiervan was:
  • die Tradus plc. e-handelsonderneming in Europa vir ‘n totale koopsom van R15,3 miljard
  • 40%-belang in M-Net/SuperSport, waarvan die koopsom bestaan uit 21,6 miljoen Naspers N- gewone aandele en R250 miljoen kontant
  • ‘n 97%-belang in Gadu-Gadu S.A., die voorste kitsboodskapplatform in Pole, vir ‘n kontantkoopsom van R1,1 miljard, en
  • 100% van Cloakware Inc., ’n maatskappy wat programmatuur-sekuriteitoplossings bied, verkry teen ’n kontantkoopsom van R505 miljoen.

Die groep het ‘n netto kontantuitvloei van R17,3 miljard aangegaan om al hierdie beleggings te befonds. ’n Driejaarwentelkredietfasiliteit van VS$1,4 miljard is verkry om die koop van Tradus plc. te befonds. Die balansstaat bly gesond, met ’n hefboomfinansieringsverhouding van 11%, transpondeerder-bruikhuurooreenkomste uitgesluit.

Die groep het ook beduidende beleggings gemaak om nuwe tegnologieë en sakegeleenthede te ontwikkel. Hierdie ontwikkelinge fokus grootliks op breëband, die internet en mobiele televisie. Die totale ontwikkelingskoste van R1,1 miljard was laer as verwag as gevolg van die stadiger ontplooiing van mobieletelevisie-dienste, wat afhanklik is van die uitreiking van handelslisensies deur regulatoriese owerhede.

Vooruitskouend fokus ons groeistrategie steeds op drie aspekte: organiese groei in bestaande ondernemings, die ontwikkeling van nuwe geleenthede en die identifisering van aantreklike beleggings. Geografies bly ons fokus op ontluikende markte, aangesien hierdie ekonomieë nog steeds goeie groeigeleenthede bied. Die groep het die afgelope twee jaar beduidende beleggings aangegaan, wat verder ontwikkel sal word. Ons strewe is steeds om oor die medium en lang termyn waarde vir ons aandeelhouers te bied.

Finansiële prestasie in die tydperk wat voorlê, sal beïnvloed word deur die tydstip waarop regulatoriese goedkeuring vir inisiatiewe soos mobiele televisie en die ontwikkeling van internetgeleenthede verkry word. Sulke dienste het met hul bekendstelling tipies aanvanklik ’n negatiewe uitwerking op beide verdienste en kontantvloei, voordat hulle ’n bydrae begin lewer. In die betaaltelevisie-segment sal mededinging na verwagting ook toeneem.

In Suid-Afrika verwag ons dat die verlangsaming in verbruikersbesteding sal voortduur. Dit sal ’n demper op advertensie- en sirkulasie-inkomste plaas. In die verlede het betaaltelevisie egter nie skerp op die ekonomiese siklus gereageer nie. Die makroekonomiese toestande in ons ander hoofmarkte behoort in die komende jaar lewendig te bly.

FINANSIËLE OORSIG

Die groep het omsetgroei van 19% tot R20,5 miljard (2007: R17,2 miljard) getoon. Die uitblinker was die internetsegment, met groei van 42%. Die betaaltelevisie-segment het met 22% gestyg, grootliks te danke aan die groei in die intekenaarbasis. Bedryfswins voor amortisasie en ander winste/verliese het met 15% tot R4,2 miljard gestyg (2007: R3,7 miljard).

Netto nansieringsinkomste vir die tydperk het R1,0 miljard bedra in vergelyking met die netto nansieringskoste van R338 miljoen in die vorige jaar. Dit sluit rente-inkomste in wat op netto kontantdeposito’s van R602 miljoen verdien is. Aangesien die kapitaal wat in Maart 2007 verkry is eers in die tweede helfte van die huidige boekjaar ontplooi is, sal rente-inkomste in die komende jaar laer wees.

Die groep het in die laaste tyd groot minderheidsbelange in ondernemings in ontluikende markte soos China, Brasilië en Rusland verkry. Tencent, Abril en Mail.ru het almal verblydende groei getoon, soos blyk uit die groei in ons deel van verdienste uit ekwiteitsverantwoorde geassosieerde maatskappye, met 93% tot R654 miljoen.

Die waardedaling van ekwiteitsverantwoorde beleggings hou merendeels verband met ons belegging in Beijing Media Corporation Limited en Titan Media. Hoewel ons positief is oor die vooruitsigte van hierdie beleggings, glo ons dat dit wys is om ’n waardedaling aan te teken.

Die beëindigde bedrywighede hou verband met die privateonderwys-onderneming wat verkoop is. Dit het ook betrekking op die betaaltelevisiebedrywighede in Griekeland en Ciprus, waar verkoopooreenkomste aangegaan is wat hopelik later vanjaar afgehandel sal word.

Die netto uitwerking van bogenoemde is dat wesensverdienste vir die tydperk met 49% tot R3,8 miljard gestyg het. ‘n Segmentele ontleding wat die omset en resultate van die individuele sakesegmente weerspieël, verskyn in aantekening 36 van die gekonsolideerde finansiële jaarstate.

AANDELEKAPITAAL

Die gemagtigde aandelekapitaal op 31 Maart 2008 bestaan uit:
  • 1 250 000 A- gewone aandele van R20 elk, en
  • 500 000 000 N- gewone aandele van 2 sent elk.

Naspers het geen nuwe A- gewone aandele gedurende die 2008- finansiële jaar uitgereik nie. Die groep het gedurende die jaar 21,6 miljoen nuwe N- gewone aandele uitgereik om die verkryging van 40% van M-Net/SuperSport gedeeltelik te befonds. Die groep het 12,0 miljoen N- gewone aandele aan die Naspers Aandele-aansporingstrust uitgereik, asook 281 000 N- gewone aandele aan die MIHH Aandele-aansporingstrust en 2,7 miljoen N- gewone aandele aan die MIH (BVI) Aandele-aansporingstrust.

Die uitgereikte aandelekapitaal op 31 Maart 2008 was soos volg:

712 131 A- gewone aandele van R20 elk   R14 242 620
403 309 411 N- gewone aandele van 2 sent elk   R8 066 188
 
 
 
  Direkteursverslag aan aandeelhouers    
Terug na bo