English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Gekonsolideerde state van veranderinge in aandeelhouersekwiteit  
     
 
1.   AARD VAN BEDRYWIGHEDE
2.   VERNAAMSTE REKENINGKUNDIGE BELEID
3.   BEDUIDENDE VERKRYGINGS EN VERVREEMDINGS
4.   EIENDOM, AANLEG EN TOERUSTING
5.   KLANDISIEWAARE
6.   ANDER ONTASBARE BATES
7.   BELEGGINGS EN LENINGS
8.   PROGRAM- EN ROLPRENTREGTE
9.   UITGESTELDE BELASTING
10.  VOORRAAD
11. HANDELSDEBITEURE
12.  ANDER DEBITEURE
13.  VERWANTEPARTY-TRANSAKSIES EN -SALDOíS
14.  AANDELEKAPITAAL EN -PREMIE
15.  ANDER RESERWES
16.  BEHOUE VERDIENSTE
17.  NŃ-AFTREDE-VERPLIGTINGE
18.  LANGTERMYNVERPLIGTINGE
19.  VOORSIENINGS
20.  OPGELOPE UITGAWES EN ANDER BEDRYFSLASTE
21.  VERPLIGTINGE EN VOORWAARDELIKE
       AANSPREEKLIKHEDE
 
22.  OMSET
23.  UITGAWES VOLGENS AARD
24.  ANDER NETTO WINSTE/(VERLIESE)
25.  NETTO FINANSIERINGSKOSTE
26.  BELASTING
27.  EINDIGENDE BEDRYWIGHEDE EN NIE-
       BEDRYFSBATES  EN -LASTE BESKIKBAAR
       VIR VERKOOP
28.  VERDIENSTE PER AANDEEL
29.  KONTANT UIT BEDRYWIGHEDE
30.  VERKRYGING VAN FILIALE
31.  VERKOOP VAN FILIALE
32.  VERKRYGING VAN GESAMENTLIKE
       ONDERNEMINGS
33.  ADDISIONELE BELANG IN M-NET EN
       SUPERSPORT VERKRY
34.  GEDEELTELIKE VERKOOP VAN BELANG IN FILIALE
35.  KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE
36.  SAKE- EN GEOGRAFIESE SEGMENTE
37.  FINANSIňLE RISIKOBESTUUR
38.  BILLIKE WAARDE VAN FINANSIňLE INSTRUMENTE
39.  EKWITEITSVERGOEDINGSVOORDELE
 
 
  Gekonsolideerde state van veranderinge in aandeelhouersekwiteit      
Terug na bo