English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Gekonsolideerde state van veranderinge in aandeelhouersekwiteit
vir die jare geŽindig 31 Maart 2008 en 31 Maart 2007
 
     
 
 
 
 
 
  Aandelekapitaal
en -premie
 
 
Buitelandse 
valuta-om-
rekenings- 
reserwe 
R’000 
Verskansings- 
reserwe 
R’000 
Billikewaarde- 
reserwe 
R’000 
Aandeel 
gebaseerde 
besigheid- 
samevoegings- 
reserwe 
R’000 
Aandeel 
gebaseerde 
vergoedings- 
reserwe 
R’000 
Behoue 
verdienste 
R’000 
Minderheids
belang 
R’000 
Totaal 
R’000 
 
A-aandele 
R’000
N-aandele 
R’000
Saldo 1 April 2006 14 243  5 547 077  (14 634) (20 193) 173  (3 500 675) 191 182  4 815 430  171 547  7 204 150   
Beweging in aandelekapitaal —  7 432 601  —  —  —  —  —  —  —  7 432 601   
Beweging in tesourie-aandele —  (209 537) —  —  —  —  —  —  —  (209 537)  
Beweging in aandeelgebaseerde vergoedingsreserwe —  —  —  —  —  —  146 426  —  —  146 426   
Buitelandse valuta-omrekeningsverskille —  —  1 222 514  —  —  —  —  —  9 337  1 231 851   
Transaksies met minderheidsaandeelhouers en opeenvolgende verkrygings —  —  —  —  —  3 845 895  —  —  129 438  3 975 333   
Kontantvloeiskanse —  —  —  23 429  —  —  —  —  390  23 819   
– Bruto billikewaarde-aanpassings —  —  —  23 453  —  —  —  —  300  23 753   
– Belastinggedeelte van billikewaarde-aanpassings —  —  —  (6 800) —  —  —   —  (87) (6 887)  
– Bruto realisasie na bate —  —  —  9 079  —  —  —  —  245  9 324   
– Belastinggedeelte van realisasie na bate —  —  —  (2 303) —  —  —  —  (68) (2 371)  
Netto wins vir die jaar —  —  —  —  —  —  —  1 998 877  191 947  2 190 824   
Dividende —  —  —  —  —  —  —  (349 099) (103 288) (452 387)  
Ander minderheidsbelangbewegings —  —  —  —  —  —  —  —  27 477  27 477   
Saldo op 31 Maart 2007 14 243  12 770 141  1 207 880  3 236  173  345 220  337 608  6 465 208  426 848  21 570 557   
Saldo 1 April 2007 14 243  12 770 141  1 207 880  3 236  173  345 220  337 608  6 465 208  426 848  21 570 557   
Beweging in aandelekapitaal —  2 159 951  —  —  —  —  —  —  —  2 159 951   
Beweging in tesourie-aandele —  (2 180 048) —  —  —  —  —  —  —  (2 180 048)  
Beweging in aandeelgebaseerde vergoedingsreserwe —  —  —  —  —  —  143 965  —  11 074  155 039   
Buitelandse valuta-omrekeningsverskille —  —  3 512 897  —  —  —  —  —  16 049  3 528 946   
Kontantvloeiskanse —  —  —  185 426  —  —  —  —  32 317  217 743   
– Bruto billikewaarde-aanpassings —  —  —  266 953  —  —  —  —  44 751  311 704   
– Belastinggedeelte van billikewaarde-aanpassings —  —  —  (76 344) —  —  —  —  (11 416) (87 760)  
– Bruto realisasie na bate —  —  —  (13 245) —  —  —  —  (937) (14 182)  
– Belastinggedeelte van realisasie na bate —  —  —  3 773  —  —  —  —  248  4 021   
– Bruto gedeelte van bedrag in inkomstestaat erken —  —  —  6 037  —  —  —  —  (463) 5 574   
– Belastinggedeelte van bedrag in inkomstestaat erken —  —  —  (1 748) —  —  —  —  134  (1 614)  
Transaksies met minderheidsaandeelhouers en opeenvolgende verkrygings —  —  —  —  —  (313 194) —  —  326 257  13 063   
Verkryging van M-Net en SuperSport —  2 592 200  —  —  2 074 930  (61 936) —  —  69 532  4 674 726   
– Belastinggedeelte van herwaardasie —  —  —  —  (226 205) —  —  —  —  (226 205)  
Netto wins vir die jaar —  —  —  —  —  —  —  3 418 064  639 391  4 057 455   
Dividende —  —  —  —  —  —  —  (543 520) (283 744) (827 264)  
Oordrag van ander reserwes na behoue verdienste —  —  —  —  —  64 407  —  (61 058) —  3 349   
Saldo op 31 Maart 2008 14 243  15 342 244  4 720 777  188 662  1 848 898  34 497  481 573  9 278 694  1 237 724  33 147 312   
Die meegaande aantekeninge is ’n integrale deel van hierdie gekonsolideerde finansiële jaarstate.
 
  Gekonsolideerde state van veranderinge in aandeelhouersekwiteit      
Terug na bo