English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Gekonsolideerde kontantvloeistate
vir die jare geŽindig 31 Maart 2008 en 31 Maart 2007
 
     
 
  Aantekeninge    31 Maart 
2008 
R’000 
  31 Maart 
2007 
R’000 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite          
Kontantvloei uit bedrywighede 29    5 403 369    4 745 345 
Beleggingsinkomste ontvang     889    3 682 
Dividende ontvang van ekwiteitsverantwoorde maatskappye     70 689    46 755 
Kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite     5 474 947    4 795 782 
Finansieringsinkomste ontvang     891 591    311 450 
Finansieringskoste betaal     (401 619)   (352 559)
Belasting betaal     (1 554 165)   (1 232 093)
Netto kontant uit bedryfsaktiwiteite     4 410 754    3 522 580 
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite          
Eiendom, aanleg en toerusting aangekoop     (1 113 445)   (866 733)
Opbrengs met die verkoop van eiendom, aanleg en toerusting     40 089    66 010 
Ontasbare bates aangekoop     (157 670)   (91 142)
Opbrengs met verkoop van ontasbare bates     400    2 347 
Verkryging van filiale 30    (16 669 959)   (274 029)
Verkoop van filiale 31    97 719    10 211 
Verkryging van gesamentlike ondernemings 32    (3 628)   (138 152)
Addisionele belang in M-Net en SuperSport verkry 33    60 678    — 
Verkoop van gedeeltelike belang in filiale 34    —    732 151 
Addisionele belegging in bestaande filiale     (105 606)   (612 975)
Netto belegging gemaak in geassosieerde maatskappye     (508 651)   (4 251 668)
Netto kontantbewegings in ander beleggings en lenings     28 606    29 831 
Netto kontant aangewend in beleggingsaktiwiteite     (18 331 467)   (5 394 149)
Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite          
Opbrengs uit langtermynlenings aangegaan     10 385 682    873 004 
Terugbetalings van langtermynlenings     (390 520)   (828 551)
Terugbetalings van gekapitaliseerde bruikhuurverpligtinge     (369 795)   (306 623)
Aankoop van aandele vir aandeelgebaseerde betalings     (174 427)   (287 973)
Opbrengs met aandeeluitgifte     96 321    7 396 568 
Bydraes deur minderheidsaandeelhouers     —    2 699 
Voorkeurdividende ontvang     135 014    — 
Dividende betaal deur filiale     (282 896)   (94 282)
Dividende betaal deur beheermaatskappy     (543 540)   (349 088)
Ander     —    1 342 
Netto kontant uit finansieringsaktiwiteite     8 855 839    6 407 096 
Netto (afname)/toename in kontant en kontantekwivalente     (5 064 874)   4 535 527 
Valuta-omrekeningseffek op kontant en kontantekwivalente     908 149    534 816 
Kontant en kontantekwivalente aan begin van die jaar     11 481 108    6 410 765 
Kontant en kontantekwivalente as beskikbaar vir verkoop geklassifiseer 27    (634 510)   — 
Kontant en kontantekwivalente aan einde van die jaar 35    6 689 873    11 481 108 
The accompanying notes are an integral part of these annual consolidated financial statements.
 
 
  Gekonsolideerde kontantvloeistate      
Terug na bo