English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Aantekeninge by die maatskappy- finansiële jaarstate  
     
 
1.   VERNAAMSTE REKENINGKUNDIGE BELEID
2.   BELEGGINGS IN FILIALE
3.   LENINGS AAN FILIALE
4.   BELEGGINGS IN GESAMENTLIKE
      ONDERNEMINGS
5.   BELEGGINGS EN LENINGS
6.   VERWANTEPARTY-TRANSAKSIES EN -SALDOíS
7.   UITGESTELDE BELASTING
8.   ANDER DEBITEURE
9.   AANDELEKAPITAAL EN -PREMIE
10.  NŃ-AFTREDE MEDIESE VERPLIGTING
11. BEDRAE VERSKULDIG MET BETREKKING
      TOT BELEGGINGS GEMAAK
 
12.  OPGELOPE UITGAWES EN ANDER BEDRYFSLASTE
13.  ANDER NETTO WINSTE
14.  UITGAWES VOLGENS AARD
15.  NETTO FINANSIERINGSINKOMSTE
16.  (VERLIES)/WINS MET VERKOOP VAN BELEGGINGS
17.  BELASTING
18.  KONTANT AANGEWEND IN BEDRYWIGHEDE
19.  GEDEELTELIKE VERKOOP VAN BELANG IN FILIAAL
20.  FINANSIňLE RISIKOBESTUUR
21.  BILLIKE WAARDE VAN FINANSIňLE INSTRUMENTE
22.  EKWITEITSVERGOEDINGSVOORDELE
 
 
  Aantekeninge by die maatskappy- finansiële jaarstate      
Terug na bo