English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Maatskappy-inkomstestate
vir die jare geŽindig 31 Maart 2008 en 31 Maart 2007  
 
     
 
  Aantekeninge   31 Maart  
2008  
R’000  
31 Maart  
2007  
R’000  
Omset     72   —  
 Verkoops-, algemene en administratiewe uitgawes 14     (48 811)  (66 231) 
Ander netto winste 13     1 828 814   4 793 931  
Bedryfswins     1 780 075   4 727 700  
 Rente ontvang 15     380 555   107 225  
 Rente betaal 15     (15)  —  
 Ander finansieringsinkomste/(uitgawes) – netto 15     4 553   (95 453) 
(Verlies)/wins met verkoop van beleggings 16     (294 013)  689 429  
Wins voor belasting     1 871 155   5 428 901  
Belasting 17     (28 625)  34 865  
Netto wins vir die jaar     1 842 530   5 463 766  
Toeskryfbaar aan:        
 Aandeelhouers van die maatskappy     1 842 530   5 463 766  
Minderheidsbelang     —   —  
      1 842 530   5 463 766  
Die meegaande aantekeninge is ín integrale deel van die maatskappy se finansiŽle jaarstate.
 
 
  Maatskappy-inkomstestate      
Terug na bo