English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Maatskappy-balansstate
op 31 Maart 2008 en 31 Maart 2007
 
     
 
  Aantekeninge    31 Maart  
2008  
R’000  
31 Maart  
2007  
R’000  
BATES        
Nie-bedryfsbates     23 660 308   14 159 071  
 Beleggings in filiale 2     5 453 012   3 578 012  
 Lenings aan filiale 3     17 524 635   9 802 029  
 Beleggings in gesamentlike ondernemings 4     —   32 175  
 Lening aan gesamentlike onderneming 4     —   87 086  
 Beleggings en lenings 5     607 638   584 000  
Uitgestelde belasting 7     75 023   75 769  
Bedryfsbates     3 433 382   7 168 702  
 Korttermyngedeelte van langtermynlenings 3     682 592   444 001  
 Ander debiteure 8     33 789   33 761  
Kontant en deposito’s     2 717 001   6 690 940  
TOTALE BATES     27 093 690   21 327 773  
EKWITEIT EN VERPLIGTINGE        
Aandeelhouersbelang     27 000 251   21 267 794  
 Aandelekapitaal en -premie 9     16 617 297   13 464 398  
 Ander nie-verdeelbare reserwes     1 318 986   18 224  
Behoue verdienste     9 063 968   7 785 172  
Nie-bedryfslaste     2 176   2 413  
Ná-aftrede mediese verpligting 10     2 176   2 413  
Bedryfslaste     91 263   57 566  
 Bedrae verskuldig met betrekking tot beleggings gemaak 11     33 913   38 929  
 Opgelope uitgawes en ander bedryfslaste 12     29 723   18 637  
Belasting betaalbaar     27 627   —  
TOTALE EKWITEIT EN VERPLIGTINGE     27 093 690   21 327 773  
Die meegaande aantekeninge is ín integrale deel van die maatskappy se finansiŽle jaarstate.
 
 
  Maatskappy-balansstate      
Terug na bo