English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Verklaring deur die maatskappysekretaris  
     
 
Ek, George Meiring Coetzee, maatskappysekretaris van Naspers Beperk, sertifiseer dat die maatskappy vir die jaar onder bespreking alle opgawes wat van ’n publieke maatskappy vereis word, by die Registrateur van Maatskappye ingedien het en dat sodanige verslae, na die beste van my kennis en wete, waar, korrek en bygewerk is.
G M Coetzee
G M Coetzee

Maatskappysekretaris

20 Junie 2008
 
 
  Verklaring deur die maatskappysekretaris      
Terug na bo