Nie-finansiële oorsig


Regstreekse bemagtiging

Breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging (BGSEB)


PHUTHUMA NATHI

Deur ’n kombinasie van aandeelhouding in Naspers en die Phuthuma Nathi-aandeleskemas besit swart Suid-Afrikaanse individue en groepe 30% van MultiChoice Suid-Afrika. Die Phuthuma Nathi 1- en 2-aandeleskemas is onderskeidelik in 2006 en 2007 bekendgestel. Sedertdien het die aandeleskemas dividende van meer as R1mjd ontvang, wat gebruik is om skuld te verminder. Namate die skuld verminder word, groei die waarde van Phuthuma Nathi.

Volgens die skemareëls kan Phuthuma Nathi-aandele na ’n vyfjaar-vasleggingstydperk verhandel word. Die vasleggingstydperk vir Phuthuma Nathi 1 eindig in Desember 2011, en dié van Phuthuma Nathi 2 in Maart 2012.

By die bekendstelling van die skemas het MultiChoice aangekondig dat hy hom sal beywer om ’n handelsplatform vir Phuthuma Nathi-aandele te skep nadat die vyfjaar-vasleggings tydperk verstryk het. Ons is besig om so ’n platform te ontwikkel.

WELKOM YIZANI

In 2006 het Media24 die grootste BGSEB-aandele-aanbod in die drukmediabedryf, Welkom Yizani, van stapel gestuur. Dit het daartoe gelei dat kwalifiserende swart mense en groepe ongeveer 25% (direk en indirek) in Media24 Beherend besit. In Desember 2009 het Naspers R330m van sy befondsing in Welkom Yizani afgeskryf om die uitwerking van die resessie op die waarde van hierdie aandele te verminder en die skema is met twee jaar tot Desember 2013 verleng. Hierdie proaktiewe stap gee Welkom Yizani-aandeelhouers ’n beter geleentheid om uit hul oorspronklike belegging wins te maak.

Swart ekonomiese bemagtigingsvennote

Media24, MultiChoice en ander maatskappye in die groep het hul koopkrag in Suid-Afrika in ’n gesentraliseerde bedingingsmaatskappy, CommerceZone, saamgevoeg. Verskaffers se SEB-prestasie word volgens spesifieke kriteria beoordeel en van verskaffers word verwag om hul jaarlikse SEB-gradering te verbeter.

Die MultiChoice-voorkeuraankoopprogram ondersteun die ontwikkeling van klein, middelgroot en mikro-ondernemings (KMMO’s). Hierbenewens word hierdie KMMO’s geleenthede gebied om groter projekte aan te pak, wat entrepreneurs in staat stel om hul vaardighede en vermoëns te ontwikkel. Die afgelope drie jaar het MultiChoice se voorkeuraankoopbesteding verbeter – van 47% in 2009 tot 87% in 2011 ten opsigte van maatskappye wat aan SEB voldoen. Dit beteken meer as R4mjd is by sulke maatskappye bestee.

Benewens sy eie bemagtigingsinisiatiewe, koop MultiChoice ’n groot aantal dekodeerders by ’n plaaslike vervaardiger. Dit het werkgeleenthede op die gebied van vervaardiging, logistiek en verkope geskep. MultiChoice het 113 agentskappe, almal ondernemings met eienaar-bestuurders. Onge veer 28 hiervan word deur swart mense besit. R24m is die afgelope jaar in hierdie projek belê.

Voorts het ondernemingsontwikkelingsinisiatiewe meer as 1 500 werkgeleenthede in die Paarl Media-groep geskep.