Direksie

  BOETIE VAN ZYL (72) se kwalifikasies sluit in PrIng en BScIng(Meganies) (UK). Hy het in 1988 as ’n direkteur by Naspers aangesluit. Hy is ’n lid van die direksies van MIH Beherend en Media24, ’n direkteur van die Vredesparke-stigting in Suid-Afrika en ’n trustee van WWF Suid-Afrika. Hy is voorsitter van die oudit- en risikokomitees van Naspers, lid van die oudit- en risikokomitees van Media24 en MIH, en lid van die mensehulpbronne- en nominasiekomitees van Media24 en Naspers.

 

FRANCINE-ANN DU PLESSIS (56) is sedert 2003 ’n direkteur van Naspers en sy het die grade BComHons(Belasting), LLB en GR(SA) verwerf. Hoewel sy as advokaat van die Kaapse Hooggeregshof toegelaat is, praktiseer sy as geoktrooieerde rekenmeester en is sy ’n direkteur van Loubser Du Plessis Ing. Sy is lid van die oudit- en risikokomitees van Naspers. Sy dien ook in die direksies van Sanlam, ArcelorMittal en Life Healthcare.  

 

  FRED PHASWANA (66) se kwalifikasies sluit MA en BComHons in, en in 2010 het hy ’n BA (Filosoi e, Politiek en Ekonomie) aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Hy het in 2003 as ’n direkteur by Naspers aangesluit. Hy is voorsitter van die Standard Bank-groep en van Standard Bank van Suid-Afrika Beperk. Hy is ook voorsitter van die SA Instituut vir Internasionale Aangeleenthede.

 

LAMBERT RETIEF (58) het die grade BCom en BComHons aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Daarna het hy as geoktrooieerde rekenmeester gekwalii seer en die Owner President Management (OPM)-program aan die Harvard-sakeskool voltooi. Hy is ’n direkteur van Media24, voorsitter en voormalige uitvoerende hoof van Paarl Media-groep en ’n direkteur van ander i liaalmaatskappye in die groep. Hy is ook ’n direkteur van die genoteerde Zeder Beleggings Beperk.  

 

  BEN VAN DER ROSS (64), wat ’n regsdiploma (UK) het en ook toegelaat is as prokureur, is voorsitter van Strategic Real Estate Management (Eiendoms) Beperk, die bestuurders van die Emira Property Fund. Hy dien ook, onder andere, in die direksies van FirstRand Beperk, MMI Holdings Beperk en Pick n Pay Stores Beperk.

 

LOURENS JONKER (71) het die graad BScAgric verwerf, met verdere studie aan die UC Davis-universiteit (Kalifornië). Hy het programme vir direkteursontwikkeling by IMD in Lausanne, Switserland en GIBS (Universiteit van Pretoria) voltooi. Hy is die eienaar van Weltevrede-wynlandgoed. Hy het in 1981 lid van KWV Koöperasie se direksie geword, en in 1994 voorsitter van KWV Groep Beperk. Hy het die voortou geneem met KWV se suksesvolle oorskakeling van ’n koöperasie na ’n ten volle gekommersialiseerde maatskappy, en in Desember 2003 uit die KWV-direksie bedank.  

 

  HEIN WILLEMSE (53) het die grade MA (cum laude), MBL en DLitt verwerf. Hy is as letterkundeprofessor aan die Universiteit van Pretoria verbonde. Hy is ’n direksielid of trustee van verskeie nasionale en internasionale vakverenigings of gemeenskapsorganisasies.

 

NEIL VAN HEERDEN (71), het ’n BA-graad, is ’n trustee van die Universiteit van die Wes-Kaap, voormalige direkteur-generaal van buitelandse sake, ambassadeur aan die Federale Republiek van Duitsland, ambassadeur aan die Europese Unie en voormalige uitvoerende direkteur van die Suid-Afrika Stigting (nou Suid-Afrika Besigheidsleierskap). Hy is ’n direkteur van ander maatskappye.